Vi bygger i trä

Trä – ett klimatsmart val

Allt fler efterfrågar trä vid byggnationer – i kampen mot klimatförändringarna spelar trä som byggnadsmaterial en stor roll för att möjliggöra ett hållbart byggande. Gamla fördomar om träets egenskaper när det kommer till brand, fukt och ljud har uppdaterats med ny kunskap, vilket gör att allt fler nu efterfrågar byggnader i trä.  Det industriella träbyggandet i Sverige har ökat under flera år och ändå har vi bara sett början på denna utveckling.

Fördelar med att bygga i trä

 • Trä en förnyelsebar råvara. För varje träd som fälls i Sverige planteras minst två nya och det finns mer än dubbelt så mycket skog i landet nu som för 100 år sedan.
 • Växande skog binder koldioxid som fortsätter lagras i virket under hela dess livslängd vilket skapar stor klimatnytta.
 • Trä kräver förhållandevis lite energi för att sågas och bearbetas.
 • Trä är ett lätt material som kan bära tunga vikter. Det möjliggör tillverkning i förväg av till exempel stommar, vilket ger bättre förutsättningar för hög kvalité, minskar materialsvinn och kortar byggtiden på byggarbetsplatsen.
 • Uttjänta trähus kan rivas och restmaterialet hanteras med mindre klimatpåverkan än motsvarande betonghus. Trädetaljer kan återvinnas som de är eller som råvara till exempelvis träfiberskivor.
 • Trä upplevs ofta ge ett skönt inomhusklimat. Forskning finns som också visar på att trä kan ge konkreta hälsofördelar.
  Staplade trästockar

  Trä möjliggör industriellt träbyggande

  Industrialiseringen innebar att en större andel av förädlingen flyttar in i fabrik där hela byggsystem kan färdigställas och sedan levereras som byggsatser till montageplatsen. Industriell produktion underlättas kontroll och styrning av kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö.

  Industriellt träbyggande bidrar till fler jobbtillfällen på landsbygden då produktionen ofta sker i nära anslutning till skogsråvaran. Även effektiviteten ökar markant då hela byggsystem kan färdigställas för att sedan levereras som byggsatser till montageplatsen.

  Stark och klimatsmart stomme av korslimmat trä

  Korslimmat trä (KL-trä) tar allt större plats inom det industriella byggandet i Sverige. Vi på Fridh & Hell’s ser många fördelar med tekniken och har byggt flera projekt med denna typ av stomme. Den massiva träskivans smarta konstruktion med korsvis lagda och limmade lameller gör den både formstark och stabil. Dessutom får byggmaterialet en hög bärighet i förhållande till sin egen vikt. Ser vi till klimatnytta så är trästomme också en stark bidragsgivare.

  Jonas Fred Hell berättar om KL-trä och Fogdegatan i Åmål
  Fridh & Hell’s bygger framtiden med trä
  Så byggde vi ”Lådan i Ladan”, Västanå Teater
  Ny träbro på plats i Skåpafors
  Flera vinster med massiva trähus

  Läs gärna mer om KL-trä svenskttra.se
  Linköpings Universitet – Vi mår bra av trä
  Inspiration träpriset 50 år Tomas Nord

  Nedan ser du en jämförelse av CO2 utsläpp från fem olika byggplattformar.

  Källa: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier, 2018. Klimatpåverkan från byggprocessen.

  LCA-resultat för fem olika byggplattformar under 50 år mätt i kg CO2/m² Atemp

  • Massiv stomme i KL-trä
  • Volymelement i trä
  • Prefabricerad betongstomme med bärande ytterväggar och …
  • Platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar i trä och stål
  • Platsgjuten betongstomme och ytterväggar med kvarsittande form
  0 100 200 300 400 500 600 kg
  CO2/m² Atemp
  Hela livscykeln (50 år)
  Byggskede

  I grafen tas ingen hänsyn till träets förmåga att lagra koldioxid vilket ger trästommen ytterligare en stor fördel.

  Kontakt

  Jonas Fred Hell

  Jonas Fred Hell

  VD
  Träbyggnation
  Hållbarhet
  jonas@fhbygg.se
  0531-54 81 51