14 juni, 2022

Vi är nu ISO-certifierade

Nu är grunden lagd för Fridh & Hell’s framtida mål och visioner. Efter stor investering i interna kvalitetsprocesser är företaget nu ISO-certifierad. ”Grattis till oss alla! Detta är en viktig del i vårt framtida kvalitetsarbete”, säger Jonas Fred Hell.

Det har varit en lång process för att skapa ett internt kvalitetsledningssystem som fungerar i vardagen i FH Bygg. Syftet med certifieringen är att skapa en process som stärker både företaget och medarbetaren i vardagen, och resan vi gör tillsammans med kunden.

– Den investering som vi nu har gjort är otroligt viktig för framtiden. Både i tid och pengar. Nu kan vi bygga vidare mot våra visioner med en stabil grund att stå på. Det här skapar värde internt och för våra kunder. Både utifrån en trygghetsaspekt och för att säkerställa vår höga kvalitet, säger Jonas Fred Hell, VD på Fridh & Hell’s Bygg AB.

De certifieringar som nu är godkända är ISO 9001 för kvalitetsledningen, ISO 14001 för miljöledning och ISO 45001 för arbetsmiljöledning.

– Utmaningen, som så ofta, har varit att göra det svåra enkelt och att skapa interna processer som ska användas i vardagen. Målet är skapa förutsättningar för ständiga förbättringar, där vi genom transparens och delaktighet ökar effektivitet och kvalitet i leverans till alla involverade. Det är små steg i vardagen men blir flera mil på lite längre sikt, berättar verksamhetsutvecklare Ola Andersson.

En förutsättning för att få ut så mycket som möjligt av ledningssystemet är att alla i företaget är delaktiga och involverade. Inom kort kommer det även bli tydligt utifrån kundnyttan och i kontakter med leverantörer och olika samarbetsprojekt.

– Den verkliga nyttan är när vi i företaget känner delaktighet och engagemang, där vi kan se konkreta resultat på de förbättringsarbeten vi gör tillsammans. Därför är den här certifieringen viktig. Jag är oerhört glad och stolt över hur vi tillsammans har arbetat under den här processen och över den fina respons som vi har fått. Både från medarbetare och kunder, avslutar Jonas Fred Hell.

För ytterligare information:
Jonas Fred Hell, VD
Mail: jonas@fhbygg.se
Telefon: +46 (0)70 291 51 27

Ola Andersson, verksamhetsutvecklare
Mail: ola@fhbygg.se
Telefon: +46 73 773 93 33

 

Jonas Fred Hell, VD

Jonas Fred Hell, VD