Projektering

Från skiss till färdig byggnad

Oavsett storleken på ditt byggprojekt hjälper vi dig hela vägen. Vi lägger stor vikt vid öppenhet och transparens för att du ska känna dig delaktig och uppdaterad om vad som händer i ditt projekt. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi ett komplett tjänstepaket med alla nödvändiga kompetenser relaterat till projektering – med fokus på design, funktion, säkerhet, driftskostnader och klimatsmart materialval.

Klimatsmartare byggnader

Vi har lång erfarenhet av att bygga hållbart och hjälper dig att göra ditt projekt så klimatsmart som möjligt. Ett sätt är att bygga i trä och göra hållbara materialval i övrigt som till exempel att välja träfiberisolering.
Vi ger löpande konsultation till större aktörer inom byggvärlden vad gäller hållbart byggande där vi bland annat har lång erfarenhet av att arbeta med korslimmat trä (KL-trä).

Läs mer om hur vi bygger i trä och hur vi arbetar med hållbarhet.

Digitala verktyg gör oss bättre

Digitalisering inom byggbranschen är på stark frammarsch och det utvecklas fler och fler digitala verktyg som gör arbetet lättare och effektivare samtidigt som det ökar kvalitén och hållbarheten. På Fridh & Hell’s vill vi ligga i framkant och jobbar kontinuerligt med att integrera nya verktyg i våra arbetssätt. 3D scanning och VR-teknik är två exempel på verktyg som vi nu arbetar med i projekteringen.

Ökad kvalitet med 3D-teknik

Med hjälp av 3D-scanning kan vi på kort tid skapa 3D-modeller med stor noggrannhet. Med hjälp av underlaget i våra 3D-modeller anordnar vi samordning och kollisionskontroller under projekteringen. På så sätt kan vi undvika missförstånd som kan påverka projektets ekonomi och slutresultat, samtidigt som alla involverade får en bra inblick i hur det som ska byggas kommer att se ut.

För att alltid kunna erbjuda den senaste tekniken samarbetar vi med faro.com i utvecklingen av våra tjänster.

3D-scanning kan till exempel användas för att:

 • ta fram bygglovshandlingar.
 • ta fram markmodeller på tomter.
 • identifiera sättningar eller andra förändringar som sker över tid.
 • minska byggspill genom mer precisa materialbeställningar.
 • ta fram ritningar över befintliga processer i industrin inför nyinstallation eller i service och underhållssyfte.

Nyfiken på 3D-scanning? Kontakta Gabriella

Denna 3D-scanningen utfördes för att rita upp till ett takbygge på garaget.

1. Punktmoln från 3D-scanningen.

2. Punktmolnet har exporterats och används som underlag för modelleringen.

3. Färdig modell som sedan används för att ta fram ritningar.

Upplev din vision med VR-teknik

Hur kommer bygget se ut i verkligheten? Med verklighetstrogna bilder och VR-teknik (virtual reality) är det möjligt för dig att uppleva din fastighet redan innan den är byggd. Tekniken gör det även lättare att ta beslut om utformning, färgval, konstruktion, produktion och mycket annat.

Kontakta Gabriella för en verklighetstrogen upplevelse av din blivande byggnation i vår VR-studio. 

VR-teknik Skärsmyr gavel

Låt oss ordna alla bygghandlingar

Vare sig du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till, så är det många frågor som behöver besvaras och de administrativa uppgifterna kan vara besvärliga att lösa. Det är många olika handlingar som ska tas fram och du behöver ha koll på gällande lagar och förordningar. Kom till oss med din skiss eller idé, så kan vi hjälpa dig att ta fram de handlingar som krävs för att få bygglov och komma vidare i byggprocessen.

Låt Fridh & Hell’s ta hand om:

 • Situationsplan/Nybyggnadskarta
 • Planritningar
 • Sektioner
 • Fasader
 • Bygglovsansökningar och teknisk beskrivning
Nybyggnad fritidshus

Vi gör byggnaden tillgänglig för alla

Plan och bygglagen (PBL) ställer krav på tillgänglighet även för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga för att främja ett jämställt och fritt samhälle. Som sakkunniga i tillgänglighet enligt PBL erbjuder vi våra tjänster antingen på konsultbasis eller som en del av byggherrens egenkontroll i ett projekt.
Våra tjänster är följande:

 • Granskning av projekt.
 • Tillgänglighetsutlåtande inför bygglov.
 • Tillgänglighetsintyg inför slutbesked.
 • Inventering med och åtgärdsförslag.

Vi är certifierade enligt:
Kiwa – Sakkunnig av tillgänglighet

3D-vy tillgänglighet

Från uppstartsmöte till överlämning i 5 steg

Nedan beskrivs de huvudsakliga stegen vi ser som viktiga i uppdrag där ni anlitat Fridh & Hell’s för projekteringen.

Hantverkartjänster

Uppstartsmöte

Vi börjar arbetet genom att kalla till ett uppstartsmöte. Där presenterar vi vår organisation, kontaktperson och tillsammans går vi igenom förväntningarna på uppdraget.
Hantverkartjänster

Förslagshandlingar

Tillsammans formulerar och konkretiserar vi dina krav och önskemål i förslagshandlingar.

Hantverkartjänster

Detaljprojektering

När du är nöjd med förslagshandlingarna söker vi bygglov om det behövs. När det blir godkänt börjar vi se över detaljer som till exempel material, färger och inredning med mera. för att kunna ta fram bygghandlingar.

Hantverkartjänster

Dags att bygga

Under byggets gång är vi flexibla och kan ta fram lösningar för önskemål som dyker upp, samtidigt som vi dokumenterar eventuella ändringar.

Hantverkartjänster

Överlämning och avslut

När bygget är klart sammanställer vi relationshandlingar och lämnar över nyckeln till er nya fastighet.

Kontakt

Angelica Mattsson

Angelica Mattsson

Föräldraledig - Projektering

angelica@fhbygg.se
0531-54 81 43

Gabriella Liljeqvist

Gabriella Liljeqvist

Projektering

gabriella@fhbygg.se
0531-54 81 40

Lovisa Nilsson

Lovisa Nilsson

Projektering

lovisa@fhbygg.se
0531-54 81 41

Jeanna Berger

Jeanna Berger

Projektering

jeanna@fhbygg.se
0531-54 81 47