KL-Trä

Kl-trä har under senaste åren fått en allt mer framträdande roll i svenskt byggande. Detta tack vare materialets egenskap som byggmaterial, låg vikt i förhållande till hög bärighet. Kombinationen med att det är ett miljösmart material som bidrar till bra inomhusklimat och har ett bra brandmotstånd gör för Fridh & Hell´s Bygg AB KL-trä till framtidens material och byggsystem. Det är med detta som bakgrund vi startat vår KL-träsatsning.

Resan startade med att vi 2015 – 2016 gjorde flertalet studiebesök och skapade ett nätverk inom träbyggnation. För att kunna verifiera de goda egenskaperna och byggsättet som vi på papperet byggt upp byggde vi första Dalslandstugan 2:0 under 2016. Erfarenheterna och mersmaken som detta testprojekt gav oss gjorde att vi vågade och ville bygga den bärande stommen med KL-trä på en offentlig byggnad, så när vi vann upphandlingen av Långevi förskola så övertygade vi kommunen som var beställare att en trästomme i KL-trä var det rätta för kommunens unga invånare och de har verkligen inte ångrat sig. Byggnation av förskolan med KL-trästomme i 2 plan om ca 700 m2/plan startade hösten 2017 och omfattade projektering av bygghandlingar och produktion av inne- och utemiljö. Långevi förskola invigdes sommaren 2018 och öppnade sina dörrar för barnen i augusti 2018.

Vår fortsatta resa inom byggnation med KL-trä som byggsystem har omfattat leverans av två stycken Dalslandsstugor 2:0, två arkitektritade villor, två stycken förskolor samt byggnation av ny ”Lådan i ladan” till Västanå teater med limträ och KL-trä. För närvarande har vi ett tiotal kl-trä projekt som vi arbetar med i olika faser och med varierande storlek, flerbostadshus 2 – 9vån,hotell, skolor, villor och specialprojekt.

Vi deltar även i samverkans- och träbyggnadsinitiativ, som exempel kan Tillverka i Trä nämnas. Vi samarbetar även med bioekonomiska kluster som Paper Province och The Bioeconomic Region.

I tillägg till detta har vi ett tätt samarbete med KL-träproducenter för att i ytterligare grad effektivisera träbyggandet och stärka vår roll som stomleverantör.

Läs vår broschyr