Hållbarhet

Våra hjärtan klappar för hållbarhet

Vet du att bygg- och anläggningsbranschen står för lika mycket utsläpp som personbilstrafiken i hela Sverige? Det finns med andra ord stor förbättringspotential. På Fridh & Hell’s Bygg tar vi värdet av ökad hållbarhet i samhället på stort allvar. Vad vi gör idag får inte ge försämrad livskvalité för kommande generationer och det är vårt gemensamma ansvar att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till målen i Agenda 2030.

Våra insatser för en hållbar framtid

På Fridh & Hell’s förespråkar vi trä som byggmaterial eftersom vi vet att det är det mest klimatsmarta valet – men det är bara ett steg av många som behöver göras. Som liten byggaktör kanske vi inte kan göra allt men vi gör det vi kan, och vi har bestämt oss för att påbörja en förändringsresa som löpande ska göra oss till ett mer hållbart företag.

Vi driver följande förändringsprocesser:

  • Ökad digitaliseringsgrad som bland annat kommer att ge bättre kundupplevelse, högre resursutnyttjande och effektivare planerings- och genomförandeprocesser i byggprojekten.
  • Ökat samarbete med våra leverantörer med fokus på ökad hållbarhet i våra gemensamma byggprojekt. Speciellt vill vi se på hur vi kan minska materialspill, öka återanvändning av material och minska utsläpp från transporter.
  • Tillsammans med våra medarbetare ska vi öka kunskapen om hållbarhet i företaget. Vi kommer att jobba med alla tre perspektiven av hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det handlar inte bara om minskade utsläpp i byggprojekten utan även om ett fokus på jämställdhet ock likabehandling samt arbetsmiljö och om att vi inte ska använda plastmuggar på kontoret. Vi ska mäta hur mycket vårt företag som helhet bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och vi ska kontinuerligt arbeta med att minska dessa tills vi når vår vision: ”Att med kunskap, mod och nyfikenhet vara ett företag i ständig utveckling där naturens resurser tillvaratas optimalt”

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt

Aldrig har innovation och utveckling varit viktigare. För att byggbranschen ska bli klimatneutral behöver många fler hållbara och cirkulära innovationer komma ut på marknaden, nya arbetssätt tas i bruk och nya affärsmodeller se dagens ljus. För att detta ska ske behöver vi alla hjälpas åt – företag i nya och befintliga värdekedjor, offentliga aktörer och utbildningsväsendet tillsammans med civilsamhället. Det kommer säkert vara både jobbigt och kostsamt, som förändring ofta är. Vi på Fridh & Hell’s är övertygade om att det vi satsar på nu kommer att möjliggöra ett högre värdeskapande och en stärkt konkurrenskraft för oss i framtiden.

Vi samarbetar gärna med innovativa aktörer

Ensam är inte stark, utan vägen till framgång stavas innovation och samarbete även med våra kollegor i branschen. Därför lägger vi på Fridh & Hell’s stor vikt vid att vara en öppen samarbetspartner som delar med sig av kunskap och erfarenheter. Vi deltar aktivt och med stark drivkraft i flera olika projekt och nätverk.

Vi är bland annat drivande som:

– medlem i klustret Paper Province Paper Province
– i flera samarbetsprojekt som t.ex. tillverka i trä

På detta sätt knyter vi nya kontakter, tar del av ny forskning, inspirers och lär av andras erfarenheter och idéer samt delar frikostigt med oss av vad vi själva kan och lärt oss.

Vi arbetar aktivt med exploateringsprojekt för att kunna erbjuda människor ett boende i cirkulära och hållbara hus byggda i trä.

Är du intresserad av samarbete med Fridh & Hell’s, vill du presentera din idé eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Du är varmt välkommen att höra av dig till Jonas.

Fridh & Hell’s byggutveckling är det som driver oss
2019 års miljöpris tilldelas Jonas Fred Hell

Här kan du se och lyssna lite om hur vi arbetar i samverkan med andra, Jonas Fred Hell och Kari Andersson, VD På Hilmer Andersson samtalar om samverkan. Papermakers Light Maj 2021

Kontakt

Jonas Fred Hell

Jonas Fred Hell

VD
Träbyggnation
Hållbarhet
jonas@fhbygg.se
0531-54 81 51

Maria Hollander

Maria Hollander

Hållbarhet

maria@fhbygg.se
070-621 11 72