Entreprenad

Vi gör byggherrens liv enklare

Vi genomför hela projektet tillsammans med dig i önskad entreprenad och samarbetsform. Oavsett vilken entreprenadform du väljer så är vi flexibla och har erfarenhet av både små och stora projekt.

Exempel på Entreprenadformer vi jobbar i:

 • Totalentreprenad – Fridh & Hell’s genomför både projektering och själv utförandet.
 • Styrd totalentreprenad – byggherren specificerar vilka delar av produktionen Fridh & Hell’s ska utföra.
 • Utförandeentreprenad – här står byggherren själv som ansvarig för projekteringen och Fridh & Hell’s bygger.

Mer än en totalentreprenör

Involvera oss gärna tidigt i processen och utmana oss med dina önskemål – vårt mål är att överträffa dina förväntningar. När du anlitar oss som totalentreprenör får du ut det bästa av Fridh & Hell’s. I en totalentreprenad kan vi integrera alla våra tjänster och vår samlade kunskap för att kostnadseffektivt skapa högsta möjliga värde för dig som beställare. Vår bredd och erfarenhet gör att vi kan leverera mer än det du förväntar dig av en traditionell totalentreprenör.

Digitala verktyg gör oss bättre

Digitalisering inom byggbranschen är på stark frammarsch och det utvecklas fler och fler digitala verktyg som gör arbetet lättare och effektivare – samtidigt som det ökar hållbarheten och kvalitén. På Fridh & Hell’s vill vi ligga i framkant och arbetar kontinuerligt och nyfiket med att integrera nya verktyg i våra arbetssätt.

Ökad kvalitet med 3D-teknik

Med hjälp av 3D-scanning kan vi på kort tid skapa 3D-modeller med stor noggrannhet. Med hjälp av underlaget i våra 3D-modeller anordnar vi samordning och kollisionskontroller under projekteringen. På så sätt kan vi undvika missförstånd som kan påverka projektets ekonomi och slutresultat, samtidigt som alla involverade får en bra inblick i hur det som ska byggas kommer att se ut.

För att alltid kunna erbjuda den senaste tekniken samarbetar vi med faro.com i utvecklingen av våra tjänster.

3D-scanning kan till exempel användas för att:

 • ta fram bygglovshandlingar.
 • ta fram markmodeller på tomter.
 • identifiera sättningar eller andra förändringar som sker över tid.
 • minska byggspill genom mer precisa materialbeställningar.
 • ta fram ritningar över befintliga processer i industrin inför nyinstallation eller i service och underhållssyfte.

Nyfiken på 3D-scanning? Kontakta Gabriella så får du mer information

Upplev din vision med VR-teknik

Hur kommer bygget se ut i verkligheten? Med verklighetstrogna bilder och VR-teknik (virtual reality) är det möjligt för dig att uppleva din fastighet redan innan den är byggd. Tekniken gör det även lättare att ta beslut om utformning, färgval, konstruktion, produktion och mycket annat.

Kontakta Gabriella för en verklighetstrogen upplevelse av din blivande byggnation i vår VR-studio.

Med sikte mot ett lägre klimatavtryck

Allt fler byggherrar och beställare vill bygga fastigheter med lågt klimatavtryck och med lösningar samt funktioner som bidrar till ett hållbart boende och samhälle.
Vi föreslår till exempel gärna att bygga i korslimmat trä (KL-trä) som ger lägre klimatavtryck.
– en förnyelsebar råvara som vi har gedigen erfarenhet av.

Läs mer här Vi bygger i trä

En hållbar stomme i korslimmat trä

Korslimmat trä (KL-trä) sammanfattar fördelarna att bygga med en förnyelsebar och hållbar råvara. Vi har lång och god erfarenhet av olika producenters byggsystem. Vår spetskompetens och upparbetade samarbete med producenter av KL-trä gör att vi kan leverera kostnadseffektiva och smarta lösningar för din bärande stomme i trä. Vi har kunskapen att kombinera olika vägg- och bärsystem vilket gör att vi kan leverera den mest lämpade stommen anpassad för dina behov.

Hör gärna av er om du vill veta mer eller är intresserad av ett samarbete med oss som stomleverantör.

Du kan läsa mer om KL-trä hos Svenskt Trä.

Stomme av trä

Rätt isolering ger lägre driftskostnader

Vi hjälper dig med analys för val av isolering till ny eller befintlig byggnad för att du ska kunna sänka dina driftskostnader, samtidigt som du minskar koldioxidutsläppen, ökar byggnadens värde och göra den mer attraktiv för dina hyresgäster. Analysen tar hänsyn till livslängd, uppvärmningssätt, energiprisutveckling, ränta och ger svar på hur snart du sparat in din investering.

För större fastigheter genomför vi analyser i samarbete med en certifierad energiexpert så att du ska kunna miljö- och hälsocertifiera enligt till exempel Sunda Hus, Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM eller WELL.

När du i dialog med oss bestämt dig för att isolera en befintlig eller ny fastighet genomför vi arbetet med den produkt ni föredrar. Vi förespråkar hållbara material och har med omtanken om miljön certifierat oss som leverantör av Huntons träfiberisolering.

Prata med Sebastian om du vill ha mer information.

Träfiberisolering
Logo Hunton Nativo

Om Hunton träfiberisolering:

 • Lagrar kol genom hela materialets livstid – att lagra mer kol än den mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Detta ger en positiv CO2-effekt, och därigenom blir en aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen.
 • Allt virke vi använder är från PEFCTM certifierat skogsbruk.
 • Dimensions- och formstabil – Nativo Träisolering är dimensions- och formstabil oavsett om du väljer skivor eller lösull. Tack vare träfiberns naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen uppstår god tätning runt fönster och bjälklag.
 • Ljuddämpande – Isolerings skivorna har hög densitet, och har därför goda ljuddämpande egenskaper.
 • Brandmotstånd – Hunton Nativo Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Från uppstartsmöte till överlämning i 5 steg

Nedan beskrivs de huvudsakliga stegen vi ser som viktiga i uppdrag där ni anlitat Fridh & Hell’s som entreprenör.

Hantverkartjänster

Uppstartsmöte

På mötet går vi igenom uppdraget och presenterar vår organisation samt hur vi tillsammans med dig som kund och beställare driver projektet framåt.
Hantverkartjänster

Förslagshandlingar

Vi formulerar och konkretiserar tillsammans med dig, dina krav och önskemål i de handlingar som behövs för att gå vidare.

Hantverkartjänster

Detaljprojektering

När du känner dig nöjd med förslagshandlingarna  kring kostnadseffektiva detalj- och konstruktionslösningar som en del av entreprenaden och levererar bygghandlingar för att kunna påbörja byggskedet.

Hantverkartjänster

Byggskede

Vi tar ansvar och är delaktiga i samtliga steg under byggnationen – produktion, provning, besiktning.

Hantverkartjänster

Avslut och överlämning

När bygget är klart sammanställer vi relationshandlingar och lämnar över nyckeln till er nya fastighet.

Kontakt

Michael Schagerström

Michael Schagerström

Entreprenad

michael@fhbygg.se
0531-54 81 44

Sebastian Bergström

Sebastian Bergström

Skyddsombud
Arbetsledare

sebastian@fhbygg.se
0531-54 81 55